201409051409906125Ub2Nq95x201409051409921380Ms2f3Wyq201409051409921346DcWnTQYh2014090514099215256IxKnJMM

Utvecklingsarbetet fortsätter

Det har under många år funnits ett starkt behov av ett modernt läromedel för ämnet Byggledning (Construction management). Ett arbete pågår i syfte att ta fram de läromedel som saknas.
Den första boken, Byggledning Projektering, med tillhörande övningsbok som möter behovet har funnits ute på marknaden sedan sommaren 2015. Nu har även den andra boken  Byggledning Produktion  kommit från tryckeriet. Tillhörande övningsbok kommer att vara tillgänglig i början av hösten 2017. Byggledning projektering övningsbok utgåva 2 kommer finns till försäljning vecka 33.

Arbetet med förvaltning pågår och manus kan förväntas vara klart i början av 2018.

Vi utvecklar läromedel och bygger en hemsida samtidigt…

Hemsidan kommer successivt att förändras i takt med att läromedlet Byggledning utvecklas.

Är Du student eller lärare och intresserad av att logga in? Gå till kontaktsidan och skicka en förfrågan om inloggningsuppgift.