201409051409921346DcWnTQYh2014090514099215256IxKnJMM201409051409906125Ub2Nq95x201409051409921380Ms2f3Wyq

Ett nytt läromedel under utveckling

Det har under många år funnits ett starkt behov av ett modernt läromedel för ämnet Byggledning (Construction management). Ett arbete pågår i syfte att ta fram de läromedel som saknas. Den första boken, Byggledning Projektering, med tillhörande övningsbok som möter behovet har funnits ute på marknaden sedan sommaren 2015.

Ett komplett korrektur för den andra boken  Byggledning Produktion  finns nu framme för en sista granskning innan det lämnas till tryckeriet. Tillhörande övningsbok kommer även ut nu under våren 2017.

Vi utvecklar läromedel och bygger en hemsida samtidigt…

Hemsidan kommer successivt att förändras i takt med att läromedlet Byggledning utvecklas.

Är Du student eller lärare och intresserad av att logga in? Gå till kontaktsidan och skicka en förfrågan om inloggningsuppgift.