2014090514099215256IxKnJMM201409051409906125Ub2Nq95x201409051409921346DcWnTQYh201409051409921380Ms2f3Wyq

Ett nytt läromedel under utveckling

Det har under många år funnits ett starkt behov av ett modernt läromedel för ämnet Byggledning (Construction management). Ett arbete pågår i syfte att ta fram de läromedel som saknas. Den första boken, Byggledning Projektering, med tillhörande övningsbok finns nu ute på marknaden.

Arbetet med nästa bok,  Produktion med tillhörande övningsbok pågår och dessa böcker beräknas vara tryckta i hösten 2016.

Vi utvecklar läromedel och bygger en hemsida samtidigt…

Hemsidan kommer successivt att förändras i takt med att läromedlet Byggledning utvecklas.

Är Du student eller lärare och intresserad av att logga in? Gå till kontaktsidan och skicka en förfrågan om inloggningsuppgift.